پله برقی

پله برقی از مجموعه ای از پله های به هم پیوسته تشکیل شده است که توسط یک موتور الکتریکی تغذیه می شود. یک جفت زنجیر که به دور دو جفت چرخ دنده حلقه شده اند، می چرخند تا پله ها را در امتداد حرکت دهند، در حالی که یک سازه فلزی بزرگتر به نام خرپا، کل مکانیسم را برای اتصال طبقات در بر می گیرد.

پله برقی
پله برقی دو ردیفه

نصب پله برقی

آموزش نصب

نصب پیاده رو

سرویس و نگهداری

error:
اسکرول به بالا