آسانسور هیدرولیک با جک غیر مستقیم (2:1)

آسانسور هیدرولیک 

در آسانسور هیدرولیک با جک غیر مستقیم ، موقعیت نصب جک در چاهک آسانسور میتواند در هر یک از سه پهلوی کابین باشد. کابین آسانسور به وسیله کارسلینک به ریلها مرتبط است و کارسلینک به وسیله سیم بکسل ها بر روی فلکه کشش نصب شده بر روی جک قرار دارد 

در این مدل از آسانسورهای هیدرولیک میتوان از هر دو مدل جکهای یکطرفه (جک یکطرفه ساده و جک یکطرفه تلسکوپی سنکرون) استفاده نمود

تصویر شماتیک آسانسور هیدرولیک با جک غیر مستقیم

انواع جک های هیدرولیک مورد استفاده در آسانسور

  1. جک هیدرولیک یک طرفه ساده
  2. جک های هیدرولیک تلسکوپی سنکرون
شماتیک جک هیدرولیک
  • جک هیدرولیک یک طرفه ساده

همانطور که در مطالب قبل عنوان شد جک های هیدرولیک مورد استفاده در آسانسور یک طرفه هستند یعنی یک ورودی روغن بیشتر ندارند و از طرفی شافت های مورد استفاده در ساخت جک دارای محدودیت طول بوده و در بازار از طول استاندارد شاخه های 6 متری تا 8 متری یافت میشوند برای ساخت جک با کورس حرکت بیشتر بایستی با تراشکاری دو سر شافت های جک آنها را به هم متصل کرد تا بتوان شافت های بلندتر برای ساخت جک با دامنه حرکت بیشتر تولید کرد 

  • جک های هیدرولیک تلسکوپی سنکرون

جکهای تلسکوپی سنکرون هزینه ساخت به مراتب بالاتری داشته و برای نصب آسانسور هیدرولیک در ساختمانهایی با تعداد طبقه زیاد ( تا 8 توقف) مناسب است . در این جکها ، با حرکت شافت اول تمامی شافت های بعدی به همان اندازه حرکت میکنند . 

برای مثال: دامنه حرکت یک جک هیدرولیک تلسکوپی سنکرون با طول بسته 8 متر با تعداد 3 آنتن ، 23 متر (7 توقف) است . در این حالت عمق چاه مورد نیاز جهت حفر چاه 8 متر خواهد بود.
error:
اسکرول به بالا